Bugun...HEKİMHAN HALKI HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANINI SORGULUYOR!....

Girmana Mahalle Meclisi seçim vaatlerine ilişkin Turan Karadağ'a sorular sordu.

facebook-paylas
Güncelleme: 19-08-2020 22:46:02 Tarih: 19-08-2020 19:10

HEKİMHAN HALKI HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANINI SORGULUYOR!....

Malatya'nın ilçeleri arasında farklı sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri bir arada barındıran Hekimhan Demokrasi kültür açısından da  Malatya'da ve Türkiye'de  önemli bir yere sahiptir...

Hekimhan halkının hizmet için seçtiği, bizzat oy vererek desteklediği Belediye Başkanı Turan Karadağ aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen seçim vaatlerini yerine getirmediği için sorgulanmaya başladı. 

31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimleri öncesi halka açık toplantılarda, radyo,  TV programlarında ve seçim bildiri ve broşürlerinde bir çok vaatte bulunan sayın Turan Karadağ seçim geçtikten sonra tüm vaatlerini unutmuş görünüyor. 

Oy veren seçmenler olarak başkana seçim öncesi vaatlerini  hatırlatmakta yarar görüyoruz. Aşağıda madde madde sıraladığımız seçim vaatlerinin hangilerini bir plan dahilinde yaptı, hangilerini şu ana kadar yapamadı?

1- Şeffaf, halkın denetimine açık ,hesap verilir ve halkın doğrudan yönetime katılacağı bir belediye yönetimi vaat edilmişti. ARADAN GEÇEN BİR BUÇUK YILDA  BELEDİYE BU ANLAYIŞLA MI YÖNETİLDİ?...

2- Kilit taşı fabrikası, kireç taşı atölyesi, tekstil fabrikası gibi 4 işletme/ fabrika kurulacaktı!. FABRİKA YAPILDI MI?..

Bilindiği kadarıyla tekstil atölyesi açıldı. Onun da işleyişi ve kime hizmet ettiğinin belli olmadığı söyleniyor....

3-  Sondaj Makinası bizzat başkanın  kendi parası ile alınarak Hekimhan köylülerinin hizmetine verilecekti? Bir sondaj makinasının alındığını bizler de biliyoruz. Ancak bundan hangi köyler yararlandı? Örneğin: Girmana Mahallesinde bir çok yere ( başta Akpınar Köyü olmak üzere ) sondaj vurularak Girmana'nın su sorununun çözüleceği sözü verilmişti. 

Bu sözün sahibi; seçim öncesi Malatya   Dilan Düğün salonunda Girmana Mahalle halkından 120  civarında kişinin katıldığı, CHP il, ilçe yöneticileri ve Belediye Meclis üyesi adaylarının da hazır bulunduğu   toplantıda bizzat sayın Turan Karadağ'ın kendisidir... 

4- Hekimhan  halkının ürettiği ürünlerinin daha iyi bir ücret ile satılması ve iç ve dış ülkelerde pazar bulmasında önemli işlevi olacak ve böylece Hekimhan  Halkının  ekonomisine katkısı olabilecek  "ÜRETİCİ KOOPERATİFİ"  kurulacaktı..

Hatta seçim öncesi gidilen her seçim çalışmasında bizzat Turan Karadağ tarafından  Türkiye'de ve Dünyada bir marka olan "Ovacık Üretici ve Dayanışma  Kooperatifi" sürekli örnek  gösteriliyordu.  Hekimhan’da  Ovacık kooperatifine benzer Üretici Kooperatifi kuracağız diye sözler veriliyordu.   Seçim öncesi Hekimhan merkezde yapılan bir mitingde de; Tunceli'nin Ovacığı varsa Malatya'nın da Hekimhan'ı olacaktır diyen sayın başkan bu sözünden seçildiği ilk günden itibaren tepki var diyerek vazgeçmiştir.
  Sayın başkana soruyoruz; Halk  kendi yararına olacak bir üretici kooperatifine  niçin tepki göstersin ki? Yoksa başkanın bizzat   kendisi mi  üretici kooperatifine karşıdır?  

5- Mahalle Meclisleri kurulup mahallelerdeki tüm sorunlar halkın katılımı ile yapılan toplantılarda belirlenecek ve ve yine halkla birlikte çözüm yolları bulunacaktı.  Halk, bu meclisler vasıtasıyla belediye yönetiminde doğrudan söz ve karar sahibi olacaktı. Mahalle meclislerini kurmayı bırakın sıradan demokratik bir kuruluş olan bir belediyelerde Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcilerinden oluşan  Kent Konseyi bile Hekimhan'da  kurulamadı...
 
Belediye başkanına soruyoruz;  kalan 3.5 yıllık zamanınızda Hekimhan'da  Mahalle Meclislerinin kurulması ve belediye yönetiminde söz sahibi olması  için bir çalışmanız olacak mı?

6- 300-500 üniversite öğrencisine düzenli burs sağlanacaktı!..
Bu bursların parasını belediye başkanı Turan Karadağ bizzat kendisi karşılayacağını vaat etmişti...
Bugün; Hekimhan Belediyesi kaç öğrenciye burs vermektedir? Ya da  söz verdiği üzere sayın Turan Karadağ kendi parası ile kaç Hekimhan’lı  öğrenciye burs vermektedir?  

7- Turan Karadağ makam aracı kullanmayacaktı... Var olan makam aracını satıp halkın ihtiyaçları için kullanacaktı. Böyle mi oldu ya da yeni bir Makam aracı mı alındı?  

8- Göreve ilk geldiğinde makam odasının kapısını sökerek halk ile arasındaki kapıyı kaldıracağını açıklayan başkan bunu yapmıştır. Doğru da yapmıştır. 

Ancak kapı herkese ne kadar açıktır?  

8- Belediye’de akraba, eş dost kayırmacılığı olmayacağı, işin  ehli, çalışkan, liyakatli çalışanların gerekli birimlerde göreve getirileceği vaat edilmişti… Böyle mi oldu,   yoksa ön seçimde kendisine oy veren-vermeyen personel ayırımı yapılarak, müdürlüklere ve bazı birimlere yapılan atamalarda bir ölçüt olarak mı  kullanıldı? Bazı müdürlüklere  ve birimlere atanan kişilerin AKP’li oldukları doğru mudur? 

9- Belediyeyi sayın Turan Karadağ mı yönetiyor?   Yoksa bütün ailesini belediyeye maaşlı eleman olarak yerleştiren ve Hekimhan Belediyesini aile şirketine çevirdiği dillerde dolaşan bir Belediye Başkan Yardımcısı mı yönetiyor?  

10- Seçildiği günden buyana kendisini seçen seçmenin  emeklerini görmezden gelen sayın başkan, katıldığı  TV programlarında ve toplantılarda   parti, marti yok demekle neyi kastediyor? Belediye  hizmetlerinde parti ayırımı yapılmayacak diyorsa haklıdır. Öylede yapmalıdır .. Ancak  ben siyasi değilim, beni seçenlerde  siyasi değildir. Ben  kimseye hesap vermem diyorsa yanlış yapıyordur..Seçmen ileriki dönemde bunu mutlaka  değerlendirmeye tabi tutacaktır. Başkaları yapmasa da Girmana seçmeni verdiği 359 oyun gereği olarak verilen sözlerin takipçisi olacaktır.  

11- Girmana’nın bazı mahalle içi yolları ve özellikle Aşağı Girmana'nın köyden mezarlığa giden  2 km'lik  mezarlık yolu geçmişte AKP belde belediye başkanlarınca 20 yıl boyunca  kasıtlı olarak asfalt yaptırılmamıştı.

Turan Karadağ seçim öncesi halka açık toplantıda ve Mahalle Meclisi ile yaptığı bir çok görüşmesinde  bu yolları yaptıracağına söz vermişti.. Bu sözlerin verildiği  toplantı tutanakları Turan Karadağ'ın kendisinde, eski ilçe başkanında, il başkanında ve milletvekilinde de vardır..

GİRMANA'ya SÖZ VERDİĞİNİZ MAHALLE İÇİ ASFALTSIZ  YOLLARI  NE ZAMAN ASFALT YAPMAYI DÜŞÜNUYORSUNUZ? 

Sosyal demokrat düşünce anlayışında; kendi seçtiği kişi kim olursa olsun, eğer verilen sözler yerine getirilmiyorsa; Sözlerini yerine getirmeyenleri eleştirmek ve sorgulamak, geçmişten gelen doğru bir kültürdür... 

Seçmen  önce kendi oy verdiği yetkiliyi denetlemeli ve demokratik bir belediyecilik anlayışının uygulanması için çaba sarf etmelidir... Yoksa ülkemizde yaşanan yönetim anlayışına eleştiri getirme ve söz söyleme hakkınız olmaz. ..Olsa da kimse sizi ciddiye almaz...

Yapılan olumlu işleri desteklemek eksik ve yanlış yapılanlara ilişkin eleştirisel yaklaşmak,  sol sosyal demokrat seçmen ile sağ seçmen arasındaki en büyük ayırımdır. sol seçmen verdiği oyun hakkının verilip verilmediğini takip eder, eleştirileri ile  yanlışların düzeltilmesini  sağlar .Bu da seçilenler için bir şanstır....

Sayın Turan Karadağa ; 
 31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinden sonra 2 defa makamında,  2 defa köye ziyaret amaçlı geldiğinde yukarıda yazdığımız genel seçim vaadleri ve GİRMANA'ya ilişkin özel seçim vaadleri  hatırlatılmıştır... GİRMANA'ya ilişkin verdiği sözleri ne zaman yerine getireceği belediyenin diğer bazı  yetkililerinin yanında ve  halkın içinde  sorulduğunda; en kısa zamanda yapılacak diye tekrar tekrar söz vermiştir. Ancak aradan geçen bir buçuk yıl içinde GİRMANA'ya ilişkin söz verilen ; 
1) Girmana mahalle içi yolların asfaltlanmasi,

 2) Sondaj vurularak Girmana'nin içme suyu sorununun azaltılması, 

 3) Girmana Kanyonunun işler hale getirilip tanıtımının yapılması,

4) Hekimhan  Belediyesine Girmanadan işe alınacaklar ile ilgili  Girmana Mahalle Meclis temsilcilerinin görüşünün alınması, 

5) Girmanada  Üretici Kooperatifi kurulmasına destek olunması,

6) Belediye ile ilgili her konuda Girmana Mahalle Meclisi temsilcilerinin muatap alınması, 
gibi konulardan bir teki dahi yerine getirilmediği için   Girmana seçmenine basın ve kamu oyuna bunları açıklama dışında  başka bir seçenek kalmamıştır...

Hekimhan Belediyesinde açık, şeffaf, denetlenebilen bir yönetim anlayışının sergilenmesi gerekmektedir... Hizmetin eşit ve adil şekilde yapıldığını ve seçim öncesi verilen sözlerin öncelik sırasına göre planlanarak bir program dahilinde yapılmasının takipçisi olacağımızın bir kez daha  bilinmesini, konunun muhatapları  olan Hekimhan Belediye Başkanına, Belediye Meclis Üyelerine, CHP Hekimhan  ilçe Yönetimine, CHP İl Yönetimine, ilin  Milletvekiline ve diğer muhataplarına bir kez daha  hatırlatmak isteriz...  

Sağlıklı ve güzel günlerde birlikte daha güzel işlerin yapılması umuduyla..
Calışmalarda kolaylık ve başarılar dileriz...

GİRMANA MAHALLE MECLİSİ

YASAL UYARI:Bu haber Fonhaber.com tarafından yapılmıştır.Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARA
YUKARI YUKARI